Raha kaob lihtsalt õhku?

Hoonete ventilatsiooni tark seadistus ja juhtimine vähendab kulusid ja keskkonnamõju.

Kui palju võidaksid Sina enda hoone puhul?

ThinFacility on ärihooneid tõhusamaks muutev tehnoloogiaettevõte. Me pakume lihtsalt kasutatavaid jälgimise ja juhtimise lahendusi, mis annavad ülevaate hoone energiakasutusest ning sisekliimast. Täpsete andmete abil saame muuta hooned ökonoomsemaks ja ühiskonda jätkusuutlikumaks.

Optimeerime hoone süsteeme töötamaks minimaalsel võimalikul tasemel, mis on vajalik hea sisekliima tagamiseks ja kasutame ära hoone sisekliima muutuse inertsi. Sel teel on võimalik vähendada kütmise, jahutamise, tuulutuse ja valgustuse ülekulu. ThinFacility sensorid, tarkvara ning automaatikalahendused võimaldavad muuta säästlikeks nii uuemaid kui ka vanemaid hooneid.

Meie kodulehele >

Kui olete huvitatud energia kokkuhoiust oma hoones, oleme hea meelega valmis meie pakutavaid võimalusi tutuvustama.